Ngày mới đã sang, hành trình mới lại tới

Đi nhiều nhưng chưa lần nào thấy bồn chồn như lần này. Có lẽ do mục tiêu của hành trình mới đã có sự thay đổi ngay phút trót dù chuyến đi đã được lên lịch kỹ lưỡng. Đành vậy, rồi sang đó tùy cơ ứng biến có sao !

Đã lâu không viết bài nào, tự cảm thấy có lỗi  với bạn đọc quá. Nhưng bận... cuối năm mà, có cái lý do to đùng để đổ tại. Công việc cuối năm rồi lại đi học, khóa nối khóa. Đích này gần đến lại mờ mờ đích mới ở phía sau. Đoạn đường nối mãi những con đường.

Tháng 3 ở Tây Nguyên
Ngày mới đã sang, hành trình mới lại tới. 
                                                                Cứ đi là sẽ đến . 
                                                                                             Vậy nhé, Diladen.


Diladen


0 comments: