Tử la lan đơn khoe sắc trong nắng

Hôm nay xuống vườn, nhìn đám Tử La Lan nở như những ly rượu vang đủ mầu sắc. Đủ cả mầu nguyên, mầu loang hay viền trắng cánh hoa.
cách trồng hoa tử la lan, bán hoa tử la lan, bán hoa tử linh lan, hoa tử la lan, hoa tử linh lan, tu la lan, tu linh lan, Tử la lan, Tử linh lan,
Các mầu Tử la lan cánh đơn
Thân lá của tử la lan hoa cánh đơn cũng không khác gì loại cánh kép nhưng thời gian sinh trưởng của cây có vẻ ngắn hơn, tốc độ nở hoa cũng nhanh hơn.
cách trồng hoa tử la lan, bán hoa tử la lan, bán hoa tử linh lan, hoa tử la lan, hoa tử linh lan, tu la lan, tu linh lan, Tử la lan, Tử linh lan,
Giống như Tử linh lan, hoa Tử la lan mầu trắng khá hiếm. Cánh hoa trắng muốt không hề có ánh xanh hay ánh vàng.
cách trồng hoa tử la lan, bán hoa tử la lan, bán hoa tử linh lan, hoa tử la lan, hoa tử linh lan, tu la lan, tu linh lan, Tử la lan, Tử linh lan,
Trắng tinh khiết Tử la lan
cách trồng hoa tử la lan, bán hoa tử la lan, bán hoa tử linh lan, hoa tử la lan, hoa tử linh lan, tu la lan, tu linh lan, Tử la lan, Tử linh lan,

cách trồng hoa tử la lan, bán hoa tử la lan, bán hoa tử linh lan, hoa tử la lan, hoa tử linh lan, tu la lan, tu linh lan, Tử la lan, Tử linh lan,

Cánh hoa tím viền trắng có nhiều đốm tím đậm trong họng cánh sáng mầu tạo nên những sự tương phản đẹp. Ngắm nhị hoa đang chín và chuẩn bị bung phấn tạo hình như đang múa vậy.
cách trồng hoa tử la lan, bán hoa tử la lan, bán hoa tử linh lan, hoa tử la lan, hoa tử linh lan, tu la lan, tu linh lan, Tử la lan, Tử linh lan,

cách trồng hoa tử la lan, bán hoa tử la lan, bán hoa tử linh lan, hoa tử la lan, hoa tử linh lan, tu la lan, tu linh lan, Tử la lan, Tử linh lan,

cách trồng hoa tử la lan, bán hoa tử la lan, bán hoa tử linh lan, hoa tử la lan, hoa tử linh lan, tu la lan, tu linh lan, Tử la lan, Tử linh lan,
Tử la lan tím nhung
cách trồng hoa tử la lan, bán hoa tử la lan, bán hoa tử linh lan, hoa tử la lan, hoa tử linh lan, tu la lan, tu linh lan, Tử la lan, Tử linh lan,

cách trồng hoa tử la lan, bán hoa tử la lan, bán hoa tử linh lan, hoa tử la lan, hoa tử linh lan, tu la lan, tu linh lan, Tử la lan, Tử linh lan,
Hoa Tử la lan đỏ viền trắng
cách trồng hoa tử la lan, bán hoa tử la lan, bán hoa tử linh lan, hoa tử la lan, hoa tử linh lan, tu la lan, tu linh lan, Tử la lan, Tử linh lan,

cách trồng hoa tử la lan, bán hoa tử la lan, bán hoa tử linh lan, hoa tử la lan, hoa tử linh lan, tu la lan, tu linh lan, Tử la lan, Tử linh lan,
Tím phấn
Hoa Tử la lan cánh đơn còn giống hoa có cánh đốm và loang trên toàn bộ cánh hoa, tiếc là vẫn chưa sưu tập được. Tạm thời bằng lòng với bộ Tử la lan cánh kép và đơn này.
cách trồng hoa tử la lan, bán hoa tử la lan, bán hoa tử linh lan, hoa tử la lan, hoa tử linh lan, tu la lan, tu linh lan, Tử la lan, Tử linh lan,
Tử la lan - hai hàng dọc tập hợp !
Cứ tạm thế đã nhé, Tử la lan.

TungLam Garden

www.caycanh.vn

0 comments: