Hoa 10h Đức

Mong chờ đến ngày này mãi để có dịp so sánh hoa 10h Đức với các giống 10h Mỹ với các tên thương mại như Shanghai, Magarita. Khác biệt lớn nhất có lẽ là mầu hồng sọc, các mầu đỏ, vàng, cam,... còn lại không có khác biệt nhiều.
Thêm vào đây bộ giống hoa 10h của vườn.


TungLam Garden
www.caycanh.vn

0 comments: