Hoya fraterna

Cây Cẩm cù Hoya fraterna đeo chùm nụ rõ to đến cả tuần nay mãi đến tối qua mới chịu nở. Lịch kịch chuẩn bị rồi thì cũng chụp được vài tấm Hoya fraterna đang nở bông cuối cùng. Đẩy iso cao cho đủ sáng nên hơi bị nhiều noise. May mà sáng nay trời thương cho chút nắng, lại khuân đồ ra chụp tiếp.
cẩm cù, hoa cẩm cù, hoya fratern, cẩm cù lông, hoa treo, hoa treo ban công, hoa leo
Cẩm cù Hoya fraterna đang hé nở bông cuối cùng trong đêm
cẩm cù, hoa cẩm cù, hoya fratern, cẩm cù lông, hoa treo, hoa treo ban công, hoa leo
Và nắng lên với quả cầu hoa Cẩm cù
cẩm cù, hoa cẩm cù, hoya fratern, cẩm cù lông, hoa treo, hoa treo ban công, hoa leo

cẩm cù, hoa cẩm cù, hoya fratern, cẩm cù lông, hoa treo, hoa treo ban công, hoa leo

cẩm cù, hoa cẩm cù, hoya fratern, cẩm cù lông, hoa treo, hoa treo ban công, hoa leo
Cẩm cù Hoya fraterna trong nắng
cẩm cù, hoa cẩm cù, hoya fratern, cẩm cù lông, hoa treo, hoa treo ban công, hoa leo

cẩm cù, hoa cẩm cù, hoya fratern, cẩm cù lông, hoa treo, hoa treo ban công, hoa leo

cẩm cù, hoa cẩm cù, hoya fratern, cẩm cù lông, hoa treo, hoa treo ban công, hoa leo

cẩm cù, hoa cẩm cù, hoya fratern, cẩm cù lông, hoa treo, hoa treo ban công, hoa leo

cẩm cù, hoa cẩm cù, hoya fratern, cẩm cù lông, hoa treo, hoa treo ban công, hoa leo
Cẩm cù Hoya fraterna có chùm hoa khá lớn với đường kính khoảng 12cm. Cánh hoa vàng được viền một lớp lông mịn thật hấp dẫn. 
Một var nên có trong bộ sưu tập hoa Cẩm cù.

Xem thêm : Lạc vào Vương quốc hoa Cẩm cù
                  Hoya fraterna

TungLam Garden
www.caycanh.vn

0 comments: