Thái Lan tầm cây ký sự (phần 2)

Cây Kèn tiên tím kép này nhìn là mê ngay, khuân về bổ sung vào bộ sưu tập ở nhà. Đến ngày cuối cùng đóng hàng bị dư nhiều nên buộc lòng phải bỏ lại mấy em này, tiếc đến ngẩn ngơ .

cây cảnh Thái Lan, sưu tầm cây cảnh, sưu tầm hoa cảnh, hoa chậu, hoa lan, Tử linh lan, Xương rồng, sen đá, cây không khí, cẩm cù, hoa cẩm cù

cây cảnh Thái Lan, sưu tầm cây cảnh, sưu tầm hoa cảnh, hoa chậu, hoa lan, Tử linh lan, Xương rồng, sen đá, cây không khí, cẩm cù, hoa cẩm cù
Gian hàng toàn cây mini
cây cảnh Thái Lan, sưu tầm cây cảnh, sưu tầm hoa cảnh, hoa chậu, hoa lan, Tử linh lan, Xương rồng, sen đá, cây không khí, cẩm cù, hoa cẩm cù
Hoa giấy Mỹ  mình đã có từ khá lâu, nhưng làm cây nhỏ mà sai hoa và đều như vậy cũng không dễ
cây cảnh Thái Lan, sưu tầm cây cảnh, sưu tầm hoa cảnh, hoa chậu, hoa lan, Tử linh lan, Xương rồng, sen đá, cây không khí, cẩm cù, hoa cẩm cù
Hồng tiểu muội, thêm mấy mầu loang và đỏ"Đun" bên Quảng Châu thì cũng được bộ đẹp
cây cảnh Thái Lan, sưu tầm cây cảnh, sưu tầm hoa cảnh, hoa chậu, hoa lan, Tử linh lan, Xương rồng, sen đá, cây không khí, cẩm cù, hoa cẩm cù
Gian hàng bán hoa Dâm bụt nở  rực rỡ
cây cảnh Thái Lan, sưu tầm cây cảnh, sưu tầm hoa cảnh, hoa chậu, hoa lan, Tử linh lan, Xương rồng, sen đá, cây không khí, cẩm cù, hoa cẩm cù
Giỏ treo kiểu Thái
cây cảnh Thái Lan, sưu tầm cây cảnh, sưu tầm hoa cảnh, hoa chậu, hoa lan, Tử linh lan, Xương rồng, sen đá, cây không khí, cẩm cù, hoa cẩm cù
Đồ trang trí sân vườn kiểu Thái
cây cảnh Thái Lan, sưu tầm cây cảnh, sưu tầm hoa cảnh, hoa chậu, hoa lan, Tử linh lan, Xương rồng, sen đá, cây không khí, cẩm cù, hoa cẩm cù
Lan bày ra ở đây cũng không quá đặc sắc, phải vào các Cty chuyên trồng Lan mới thấy được sự đa dạng và quy mô của hoa Lan - Thái Lan
cây cảnh Thái Lan, sưu tầm cây cảnh, sưu tầm hoa cảnh, hoa chậu, hoa lan, Tử linh lan, Xương rồng, sen đá, cây không khí, cẩm cù, hoa cẩm cù
Cơm hộp "rêu" giành cho những khu vườn ẩm và chịu bóng
cây cảnh Thái Lan, sưu tầm cây cảnh, sưu tầm hoa cảnh, hoa chậu, hoa lan, Tử linh lan, Xương rồng, sen đá, cây không khí, cẩm cù, hoa cẩm cù
Hoa Cát cánh trồng ở xứ nóng mà ra hoa cũng khá tốt
cây cảnh Thái Lan, sưu tầm cây cảnh, sưu tầm hoa cảnh, hoa chậu, hoa lan, Tử linh lan, Xương rồng, sen đá, cây không khí, cẩm cù, hoa cẩm cù
Hoa tường vi 2 mầu đỏ trắng đẹp hơn hẳn tường vi đỏ ở Trại Đà Lạt
cây cảnh Thái Lan, sưu tầm cây cảnh, sưu tầm hoa cảnh, hoa chậu, hoa lan, Tử linh lan, Xương rồng, sen đá, cây không khí, cẩm cù, hoa cẩm cù
Đến gian hàng cây nắp ấm và các cây ăn thịt lại nhớ về quãng thời gian (98-00) sinh hoạt ở Hội cây ăn thịt Bang New South Wales
cây cảnh Thái Lan, sưu tầm cây cảnh, sưu tầm hoa cảnh, hoa chậu, hoa lan, Tử linh lan, Xương rồng, sen đá, cây không khí, cẩm cù, hoa cẩm cù
Đi đông về tây thì cũng phải ghé qua hàng hoa Tử linh lan, khuân được 2 mầu mới về .
cây cảnh Thái Lan, sưu tầm cây cảnh, sưu tầm hoa cảnh, hoa chậu, hoa lan, Tử linh lan, Xương rồng, sen đá, cây không khí, cẩm cù, hoa cẩm cù
Bộ sưu tập Thu hải đường chơi lá
cây cảnh Thái Lan, sưu tầm cây cảnh, sưu tầm hoa cảnh, hoa chậu, hoa lan, Tử linh lan, Xương rồng, sen đá, cây không khí, cẩm cù, hoa cẩm cù
Lan hồ điệp rừng Sumatra
cây cảnh Thái Lan, sưu tầm cây cảnh, sưu tầm hoa cảnh, hoa chậu, hoa lan, Tử linh lan, Xương rồng, sen đá, cây không khí, cẩm cù, hoa cẩm cù
Lan nước Peru
cây cảnh Thái Lan, sưu tầm cây cảnh, sưu tầm hoa cảnh, hoa chậu, hoa lan, Tử linh lan, Xương rồng, sen đá, cây không khí, cẩm cù, hoa cẩm cù
Mấy cây Hài đốm
cây cảnh Thái Lan, sưu tầm cây cảnh, sưu tầm hoa cảnh, hoa chậu, hoa lan, Tử linh lan, Xương rồng, sen đá, cây không khí, cẩm cù, hoa cẩm cù
Lại quay về hàng xương rồng, không đành lòng được lại mua thêm cây Mammilaria
cây cảnh Thái Lan, sưu tầm cây cảnh, sưu tầm hoa cảnh, hoa chậu, hoa lan, Tử linh lan, Xương rồng, sen đá, cây không khí, cẩm cù, hoa cẩm cù

cây cảnh Thái Lan, sưu tầm cây cảnh, sưu tầm hoa cảnh, hoa chậu, hoa lan, Tử linh lan, Xương rồng, sen đá, cây không khí, cẩm cù, hoa cẩm cù
Trong 2 ngày chợ phiên cây cảnh, hàng đoàn xe mua cây cứ rồng rắn hàng đoàn quanh chợ từ sáng đến tối khuya
Ngày đầu đi chưa có kinh nghiệm nên mua được kha khá cây lại chuyển về khách sạn. Hôm sau chỉ việc thuê một người kéo xe đẩy chở cây vòng quanh chợ. Đầy kín xe lại đẩy ra cổng lên taxi về. 

Lễ tân khách sạn cứ nhìn thấy mình ôm cây về là lại cười, chắc là ít gặp người lẩn thẩn thế.

0 comments: