Hoa Dừa cạn rủ năm nay (2013) - Video

Hôm nay xuống vườn xem mấy bạn kỹ thuật ghép thiết mộc lan bộ lấy từ Tây Nguyên về, lộc lá đang lên xanh quá. Nhà hoa Dừa cạn rủ cũng được sắp xếp gọn gàng hơn đón lứa hoa mới. Mấy chục chậu dừa cạn rủ trồng sẵn trong chậu băng dài để chuẩn bị lắp hoa ban công cho khách hàng, có vài hôm mà cây đã xòe tán, trổ hoa thật rực rỡ. Tiện có chân máy, quay lại đoạn clip cho mùa hoa dừa cạn rủ năm nay.
TungLam Garden
www.caycanh.vn

0 comments: