Dừa cạn rủ tháng 5

Tháng 5 thật oi ả dù mới đầu hè. Lũ Dạ yến thảo và Thu hải đường rủ vật vã qua cái nóng ban trưa rồi xơ xác sau mỗi trận mưa rào đầu mùa. Hè đến cũng là thời điểm cho hoa Dừa cạn rủ lên ngôi. Cũng may cho Hà Nội vì còn có loài hoa này khoe sắc trong các giỏ treo, trên các ban công nhà ai đó. 
bán Dừa cạn rủ, dừa cạn, hoa dừa cạn rủ, hoa dừa rủ, dừa cạn rũ, hoa treo, hoa ban công
Dừa cạn rủ những ngày đầu tháng 5 /2013
bán Dừa cạn rủ, dừa cạn, hoa dừa cạn rủ, hoa dừa rủ, dừa cạn rũ, hoa treo, hoa ban công

bán Dừa cạn rủ, dừa cạn, hoa dừa cạn rủ, hoa dừa rủ, dừa cạn rũ, hoa treo, hoa ban công

bán Dừa cạn rủ, dừa cạn, hoa dừa cạn rủ, hoa dừa rủ, dừa cạn rũ, hoa treo, hoa ban công

bán Dừa cạn rủ, dừa cạn, hoa dừa cạn rủ, hoa dừa rủ, dừa cạn rũ, hoa treo, hoa ban công

bán Dừa cạn rủ, dừa cạn, hoa dừa cạn rủ, hoa dừa rủ, dừa cạn rũ, hoa treo, hoa ban công
Không kiêu sa như Dạ yến thảo cũng không đến nỗi rực rỡ như hoa Chuông - Million bells. Dừa cạn rủ mang cái tên dân dã nhưng luôn bền bỉ với những mùa hoa trong suốt cả mùa hè vắt qua cả đầu đông.
bán Dừa cạn rủ, dừa cạn, hoa dừa cạn rủ, hoa dừa rủ, dừa cạn rũ, hoa treo, hoa ban công

bán Dừa cạn rủ, dừa cạn, hoa dừa cạn rủ, hoa dừa rủ, dừa cạn rũ, hoa treo, hoa ban công

bán Dừa cạn rủ, dừa cạn, hoa dừa cạn rủ, hoa dừa rủ, dừa cạn rũ, hoa treo, hoa ban công

bán Dừa cạn rủ, dừa cạn, hoa dừa cạn rủ, hoa dừa rủ, dừa cạn rũ, hoa treo, hoa ban công

bán Dừa cạn rủ, dừa cạn, hoa dừa cạn rủ, hoa dừa rủ, dừa cạn rũ, hoa treo, hoa ban công
Cùng một tông mầu nhưng đôi khi chỉ khác mầu tâm hoặc kiểu cánh hoa kín hay hở
bán Dừa cạn rủ, dừa cạn, hoa dừa cạn rủ, hoa dừa rủ, dừa cạn rũ, hoa treo, hoa ban công
Năm nay chọn ra 12 mầu dừa cạn rủ để làm nhưng để phân biệt cho đủ mầu đến khi cây ra hoa cũng không phải dễ. Lười không gắn tag ngay từ khi gieo hạt nên khổ thế, lứa sau phải làm chặt chẽ hơn để còn đối chứng và so sánh giữa các mầu hoa. Gắng chọn ra những mầu hoa phù hợp nhất cho khí hậu miền Bắc như đã từng làm với dừa cạn đứng.
bán Dừa cạn rủ, dừa cạn, hoa dừa cạn rủ, hoa dừa rủ, dừa cạn rũ, hoa treo, hoa ban công

bán Dừa cạn rủ, dừa cạn, hoa dừa cạn rủ, hoa dừa rủ, dừa cạn rũ, hoa treo, hoa ban công

bán Dừa cạn rủ, dừa cạn, hoa dừa cạn rủ, hoa dừa rủ, dừa cạn rũ, hoa treo, hoa ban công
Đếm đi đếm lại thì cũng đủ 12 mầu hoa Dừa cạn rủ thật
bán Dừa cạn rủ, dừa cạn, hoa dừa cạn rủ, hoa dừa rủ, dừa cạn rũ, hoa treo, hoa ban công

TungLam Garden
www.caycanh.vn

0 comments: