Cây không khí tiếp tục nở hoa

Hôm nay lại có thêm 2 cây không khí nữa trổ hoa nên phải sắp xếp công việc để quay lại. Trời nóng điên  vậy mà cứ loay hay tìm chọn góc nắng lấy sáng. Font chưa chuẩn, góc cũng chưa đạt lắm nên mầu sắc có phần kém đi. Cứ tạm thế, mai tính tiếp...

Cây Không khí Tillandsia brachycaulos ra hoa xong sẽ "đẻ" một lũ con quanh gốc

bán cây không khí, cây không khí Hà Nội, airplant, cây nội thất, hoa nội thất, hoa treo

bán cây không khí, cây không khí Hà Nội, airplant, cây nội thất, hoa nội thất, hoa treo

bán cây không khí, cây không khí Hà Nội, airplant, cây nội thất, hoa nội thất, hoa treo

bán cây không khí, cây không khí Hà Nội, airplant, cây nội thất, hoa nội thất, hoa treo

bán cây không khí, cây không khí Hà Nội, airplant, cây nội thất, hoa nội thất, hoa treo

bán cây không khí, cây không khí Hà Nội, airplant, cây nội thất, hoa nội thất, hoa treo

bán cây không khí, cây không khí Hà Nội, airplant, cây nội thất, hoa nội thất, hoa treo

bán cây không khí, cây không khí Hà Nội, airplant, cây nội thất, hoa nội thất, hoa treo

TungLam Garden
www.caycanh.vn

0 comments: