Hoa nắng trong vườn

Ngày mai đi rồi nên dù trưa nắng vẫn cứ phải qua vườn ngó qua xem thế nào. Khu nhà lưới đã gần hoàn thiện, mấy loại hoa treo từ nay đã có giàn treo tử tế hơn.

bán hoa treo, cây treo, cây rủ, cây nội thất
Ceropegia khuân từ TQ về giờ đã thuần
bán hoa treo, cây treo, cây rủ, cây nội thất

bán hoa treo, cây treo, cây rủ, cây nội thất
Cây treo Hạt bí
bán hoa treo, cây treo, cây rủ, cây nội thất

bán hoa treo, cây treo, cây rủ, cây nội thất, lan tim, dây Valentin, môi son
Dây Valentin hay Lan tim
bán hoa treo, cây treo, cây rủ, cây nội thất, cẩm cù
Cẩm cù đỏ
Lũ Dừa cạn rủ đợt này lớn hơi chậm, hy vọng lúc mình về thì cây đã ra hoa rồi.
bán dừa cạn rủ,hoa treo, cây treo, cây rủ, cây nội thất
Dừa cạn rủ
Mấy cây Thu hải đường đợt gieo này cũng khá thành công, hy vọng cây sẽ ra hoa rực rỡ như mong đợi.
bán thu hải đường, thu hải đường rủ,hoa treo, cây treo, cây rủ, cây nội thất
Thu hải đường
Thú vị nhất là luống Huệ sông Nile hay Arapang đã đồng loạt chúm chím nụ. Độ 7 -10 ngày nữa thì cũng thích lắm đây. Vậy là thử nghiệm của mình đã thành công, Huệ sông Nile đã ra 2 mùa hoa liên tiếp tại TungLam Garden. Còn nốt một thử nghiệm nữa để Arapang ra hoa trúng Tết là xong.
bán Huệ sông Nile, Arapang
Huệ sông Nile (hoa Arapang)
Góc vườn đã thấy vàng lên một đám những bông Diên vỹ (Iris). Cây Đỉnh Phượng Hoàng cũng ra những chùm hoa lửa đọ sắc với Osaka đỏ. Hè đến nơi rồi !

bán diên vỹ, hoa diên vỹ, iris vàng
Diên vỹ vàng (Iris)
bán cây bóng mát, cây công trình, sò đo cam, đỉnh phượng hoàng, phượng hoàng lửa
Đỉnh phượng hoàng (Sò đo cam)

Mai đi Hội chợ Hoa rồi, hy vọng sẽ có thêm những sắc hoa mới góp mặt thêm trong vườn nhà.
...................
        ...................
               Sang béng ngày mới rồi ! Lên đường thôi.....

TungLam Garden
www.caycanh.vn

0 comments: