Arapang Hà Nội mùa thứ hai

Vậy là đã sang mùa hoa thứ hai với Arapang. Hè trước bị mấy trận úng đến vàng hết lá nên phải chuyển luống rồi lên chậu, những tưởng cây sẽ yếu đi mà thưa vắng mùa hoa.

Những ngày cuối tháng 4, hoa Arapang lại tiếp tục nở. Ngồng hoa khỏe khoắn, chùm hoa đầy đặn, mầu sắc thanh khiết như thể Hà Nội đã là quê hương của loài hoa này.

bán Arapang, arapăng, huệ sông Nile, lan huệ
Arapang (Huệ sông Nile)
bán Arapang, arapăng, huệ sông Nile, lan huệ

bán Arapang, arapăng, huệ sông Nile, lan huệ

bán Arapang, arapăng, huệ sông Nile, lan huệ

bán Arapang, arapăng, huệ sông Nile, lan huệ

bán Arapang, arapăng, huệ sông Nile, lan huệ
Arapang mùa thứ 2 ở Hà Nội
bán Arapang, arapăng, huệ sông Nile, lan huệ
Nụ và hoa
TungLam Garden
www.caycanh.vn

0 comments: