Xuân 2013 với ngàn hoa Dạ yến thảo

Xuân ở vườn ươm TungLam Garden với muôn sắc hương hoa Dạ yến thảo . Các giống hoa Dạ yến thảo đều gớp mặt nơi đây với bộ sưu tập Dạ yến thảo kép, Dạ yến thảo sọc và viền, Dạ yến thảo rủ các mầu. Không ít trong số chúng có mùi hương thơm ngát.

TungLam Garden
www.caycanh.vn

6 comments: