Phong lữ thảo rủ TungLam Garden tại nhà khách hàng

Phong lữ thảo rủ TungLam Garden đã có mặt ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Nhưng có lẽ không đâu Phong lữ thảo rủ đẹp như ở các vùng cao. Trong chuyến đi thăm khách hàng khu vực Tây Bắc, TungLam Garden đã ghi lại những hình ảnh rực rỡ của Phong lữ thảo rủ tại đây. 
Xin chia sẻ cùng bạn đọc :

phong lữ thảo rủ, phong lữ thảo, hoa treo ban công, hoa treo, hoa ban công, hoa dừa cạn rủ, dạ yến thảo, dạ yến thảo rủ
Phong lữ thảo rực rỡ trong nắng xuân
phong lữ thảo rủ, phong lữ thảo, hoa treo ban công, hoa treo, hoa ban công, hoa dừa cạn rủ, dạ yến thảo, dạ yến thảo rủ

phong lữ thảo rủ, phong lữ thảo, hoa treo ban công, hoa treo, hoa ban công, hoa dừa cạn rủ, dạ yến thảo, dạ yến thảo rủ
Ban công lung linh với Phong lữ thảo rủ
 phong lữ thảo rủ, phong lữ thảo, hoa treo ban công, hoa treo, hoa ban công, hoa dừa cạn rủ, dạ yến thảo, dạ yến thảo rủ

phong lữ thảo rủ, phong lữ thảo, hoa treo ban công, hoa treo, hoa ban công, hoa dừa cạn rủ, dạ yến thảo, dạ yến thảo rủ

phong lữ thảo rủ, phong lữ thảo, hoa treo ban công, hoa treo, hoa ban công, hoa dừa cạn rủ, dạ yến thảo, dạ yến thảo rủ

phong lữ thảo rủ, phong lữ thảo, hoa treo ban công, hoa treo, hoa ban công, hoa dừa cạn rủ, dạ yến thảo, dạ yến thảo rủ

phong lữ thảo rủ, phong lữ thảo, hoa treo ban công, hoa treo, hoa ban công, hoa dừa cạn rủ, dạ yến thảo, dạ yến thảo rủ
Phong lữ thảo rủ dịu dàng trong nắng sớm Mộc Châu
phong lữ thảo rủ, phong lữ thảo, hoa treo ban công, hoa treo, hoa ban công, hoa dừa cạn rủ, dạ yến thảo, dạ yến thảo rủ

phong lữ thảo rủ, phong lữ thảo, hoa treo ban công, hoa treo, hoa ban công, hoa dừa cạn rủ, dạ yến thảo, dạ yến thảo rủ

phong lữ thảo rủ, phong lữ thảo, hoa treo ban công, hoa treo, hoa ban công, hoa dừa cạn rủ, dạ yến thảo, dạ yến thảo rủ

phong lữ thảo rủ, phong lữ thảo, hoa treo ban công, hoa treo, hoa ban công, hoa dừa cạn rủ, dạ yến thảo, dạ yến thảo rủ
Phong lữ thảo ở Cao Bằng, mầu sắc lên rất đạt
phong lữ thảo rủ, phong lữ thảo, hoa treo ban công, hoa treo, hoa ban công, hoa dừa cạn rủ, dạ yến thảo, dạ yến thảo rủ

phong lữ thảo rủ, phong lữ thảo, hoa treo ban công, hoa treo, hoa ban công, hoa dừa cạn rủ, dạ yến thảo, dạ yến thảo rủ

TungLam Garden

2 comments:

Unknown said...

Phong lữ thảo rủ đẹp quá. Tôi mới trồng Phong lữ thảo đứng thôi chứ chưa chơi Phong lữ thảo rủ bao giờ, cây có khó chăm hơn phong lữ thảo đứng không bạn ?

Cao Tùng Lâm said...

Phong lữ thảo rủ có sức sống mạnh hơn nhiều so với phong lữ thảo đứng. Nếu bạn đã trồng phong lữ thảo đứng tốt rồi thì chuyển sang chơi phong lữ thảo rủ rất dễ dàng.