Nhìn lại một mùa thành công với Phong lữ thảo và Phong lữ thảo rủ

Quăng hình trước, viết sau ..........2 comments:

Unknown said...

Những thảm phong lữ thảo thật là đẹp.

Cao Tùng Lâm said...

Cảm ơn bạn .