Hoa Chuông (Million Bells) - trả lại tên cho em


Hoa Chuông Millon Bells ngày sương mù đầu năm tại TungLam Garden

dạ yến thảo, dạ yến thảo rủ, hoa treo, hoa ban công

dạ yến thảo, dạ yến thảo rủ, hoa treo, hoa ban công
Nhà kính trồng Hoa Chuông Million Bells của TungLam Garden
dạ yến thảo, dạ yến thảo rủ, hoa treo, hoa ban công

dạ yến thảo, dạ yến thảo rủ, hoa treo, hoa ban công

dạ yến thảo, dạ yến thảo rủ, hoa treo, hoa ban công

dạ yến thảo, dạ yến thảo rủ, hoa treo, hoa ban công

dạ yến thảo, dạ yến thảo rủ, hoa treo, hoa ban công

dạ yến thảo, dạ yến thảo rủ, hoa treo, hoa ban công

dạ yến thảo, dạ yến thảo rủ, hoa treo, hoa ban công

dạ yến thảo, dạ yến thảo rủ, hoa treo, hoa ban công

Xem thêm : 

Hoa chuông Million Bells - vì sao phải trả lại tên cho Em ?
TungLam Garden

1 comments:

Anonymous said...

Hoa này trông giống Dạ yến thảo quá bạn nhỉ ?