Dạ yến thảo tím nhung đột biến thơm ngát (Video)


TungLam Garden
www.caycanh.vn

2 comments:

Unknown said...

Bông nào trên cây nở ra cũng có sọc thế này hay chỉ tufy bông thôi ạ?

Cao Tùng Lâm said...

Thỉnh thoảng có cây đột biến như thế này. Hoa nào nở ra từ cây này cũng thế cả em ạ.