Dạ yến thảo TungLam Garden (Video)


4 comments:

Unknown said...

Những chậu cây xanh xanh trông như có tua cuốn là cây gì mà tốt thế ạ?

Cao Tùng Lâm said...

Những chậu cây xanh xanh là Phong lữ thảo rủ đấy em ạ. Hoa Phong lữ thảo rủ không có tua cuốn nhưng buông rủ cũng khá. Lá nhỏ xẻ thùy trông hơi giống Dây Trường xuân. Ở vườn anh hoa Phong lữ thảo thảo rủ vẫn đang nở đấy. Hôm nào tiện em ghé qua xem.

Unknown said...

Phong lữ thảo thì em biết rồi nhưng phong lữ thảo rủ hoa như thế nào, có nhiều mầu không ạ ?

Cao Tùng Lâm said...

Phong lữ thảo rủ đây em:

http://hoatreo.blogspot.com/2013/03/nhin-lai-mot-mua-thanh-cong-voi-phong.html

và đây nữa

http://hoatreo.blogspot.com/2013/03/nhin-lai-mot-mua-thanh-cong-voi-phong_25.html